Cách hít thở đúng khi chạy ? - và các bài viết liên quan

Nếu chạy đường trường thì nên hít vào 2 nhịp, thở ra 2 nhịp. Nếu chạy nước rút, tốc độ cao thì nên hít vào và phun hơi ra 1 nhịp liên tục ( 1 hít 1 thở) Nên tập Khí công để cơ hoành quen hít sâu. Khi chạy , sẽ hít thở được lưu lượng khí nhiều hơn người thường ( rất quan trọng cho sức bền và thể lực)